GreenRead เยือนอีสาน สนับสนุนคนไทยรักการอ่าน ร่วมงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 3

Carbon Footprint Certification

กระดาษถนอมสายตา Green Read โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ เยือนอีสานร่วมออกบูธสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ CK ชั้น 4 City Mall Sunee Tower เมื่อต้นสิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีการมอบ ทุนสำรับจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 84 โรงเรียน และมอบหนังสือแก่โรงเรียนต่างๆจำนวนมาก รอบจังหวัดอุบลราชธานีโดยองค์กรต่างๆ

Tags: ,