กระดาษไอเดีย กรีน เพิ่มระดับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้การต้อนรับ นายกิตชัย ทัศนวิญญู (ซ้าย) ผู้จัดการธุรกิจโฮมแอนด์ออฟฟิศโซลูชั่น เอสซีจี เปเปอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษไอเดีย ซึ่งได้เข้าพบเพื่อตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำด้านกระดาษถ่ายเอกสารที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว หลังประสบความสำเร็จในการนำเยื่อจากกระดาษที่ผ่านการใช้แล้ว (EcoFiber) มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษไอเดีย กรีน เพิ่มขึ้นเป็น 40% จึงช่วยลดจำนวนการใช้ต้นไม้ในการผลิตกระดาษลง และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ณ สำนักงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Tags: , , , , , ,