กระดาษไอเดียสนับสนุนมูลนิธิเด็กสร้างสรรค์อนาคตเด็กไทย

นางสาวอาทิตยา จำปา (ขวา) ผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ มอบกระดาษมูลค่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนมูลนิธิเด็กในการสร้างสรรค์อนาคตและส่งเสริมจินตนาการให้แก่เด็กและเยาวชนไทย โดยมีนางทศสิริ พูลนวล (ซ้าย) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิเด็ก เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

Tags: , , , , ,