กระดาษไอเดียสนับสนุนภารกิจให้ชีวิตใหม่ของมูลนิธิรามาธิบดี

นายพุทธพร แสงรัตนเดช (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ มอบกระดาษซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ไม้ใหม่ในการผลิต มูลค่า 75,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำของที่ระลึกเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ (ซ้าย) กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

Tags: , , , , , , , , , , , ,