SCG Paper เปิดตัวกระดาษ “ไอเดีย กรีน พลัส” รักษ์โลก ราคาเท่าเดิม

เอสซีจี เปเปอร์ ยกระดับความเป็นผู้นำกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม แนะนำ “ไอเดีย กรีน พลัส”(Idea Green Plus) นวัตกรรมกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่ออีโคไฟเบอร์ (EcoFiber) กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานพิมพ์ คุณภาพสูงเทียบเท่ากระดาษผลิตจากเยื่อใหม่และราคาทัดเทียมกับกระดาษทั่วไป เพื่อทดแทนกระดาษรูปแบบเดิมเพื่อลูกค้าองค์กรหัวใจสีเขียว

พันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ กล่าวว่า เอสซีจี เปเปอร์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้แนวคิด “คิดเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Think for the Better)” พัฒนาสินค้ามีคุณภาพตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย จนเป็นผู้นำในตลาดกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อสิ่งแวดล้อมตลอดมา ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเป็นผู้นำกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อขยายการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น จึงได้พัฒนากระดาษไอเดีย กรีน พลัส ขึ้นเพื่อต่อยอดไปยังกลุ่มลูกค้าโรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ หน่วยงานราชการ และองค์กร บริษัททั่วไป

กระดาษไอเดีย กรีน พลัส เป็นกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานพิมพ์ที่มีส่วนผสมของ EcoFiber ซึ่งเป็นเยื่อกระดาษคุณภาพสูงที่ได้จากกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วและสามารถใช้แทนเยื่อไม้ใหม่ สูงถึง 50% กระดาษไอเดีย กรีน พลัสจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นกำเนิดและปลายทางของกระดาษ กล่าวคือ ช่วยลดการใช้ไม้จากป่าปลูกในการผลิตถึงร้อยละ 50 และช่วยลดปริมาณขยะด้วยการนำเศษกระดาษกลับมาผลิตเป็นเยื่อ EcoFiber

กระดาษไอเดีย กรีน พลัส มีเนื้อกระดาษที่ขาว สะอาด คุณภาพระดับพรีเมี่ยม สามารถรองรับงานพิมพ์ 4สี และเทคนิกการพิมพ์ได้เทียบเท่ากับกระดาษจากเยื่อใหม่ โดยมีความหนา 60, 70, 80, และ 100 แกรม เหมาะสำหรับงานพิมพ์หลากหลายประเภท อาทิ วารสาร หนังสือกฏหมาย ตำรา และคู่มือต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่มุ่งเน้นคือ กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่มบริษัทเอกชนที่มีหัวใจสีเขียว ที่ให้ความสำคัญต่อการลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ภาครัญบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใส่ สัญลักษณ์ EcoFiber ลงบนสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษไอเดีย กรีน พลัส ทั้งนี้หากทุกคนร่วมมือกันเปลี่ยนมาใช้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม EcoFiber 50% แค่ครึ่งหนึ่งของตลาดก็จะช่วยลดการใช้ต้นไม้ใหม่ได้มากถึง 2,650,000ต้น หรือเท่ากับ เกาะเสม็ดถึง 3เกาะ

สามารถดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ Idea Green Plus หรือสอบถามได้ที่ Call Center 02-5861000

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,