ไทยเปเปอร์ เปิดบ้านต้อนรับ APP

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (ไทยเปเปอร์) ในเอสซีจี เปเปอร์ เปิดบ้านต้อนรับ Mr. Chih-Ming Ma ประธานกรรมการบริหาร (President Director) บริษัท โกลด์ อีสต์ เปเปอร์ (เจียงสู) จำกัด ใน APP ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ระดับโลกและคู่ธุรกิจสำคัญของไทยเปเปอร์ ทั้งนี้Mr. Jay Lee ผู้จัดการใหญ่ (General Manager) APP Thailand พร้อมทีมงานได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ APP พร้อมเปิดโอกาสให้ทีมไทยเปเปอร์ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มทิศทางของธุรกิจกระดาษ และกลยุทธ์การขายอย่างเจาะลึก ในงานสัมมนา APP Show & Share ณ สำนักงานใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ เมื่อเร็วๆ นี้