การรับรอง

นอกจากวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ไทยเปเปอร์เลือกใช้ในการผลิตสินค้า เรายังใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอีกด้วยทำให้เราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) นอกจากนี้ด้วยการจัดการระบบป่าปลูกแบบยั่งยืนทำให้กิจการเยื่อ และกระดาษพิมพ์เขียนในเอสซีจี แพคเกจจิ้งได้รับการรับรอง FSC™ (Forest Stewardship Council™ – Chain of Custody)

Thai Paper Mill

  • ISO 14001
  • TIS/OHSAS 18001
  • ISO 9001
  • FSC™

Thai Union Paper Mill

  • ISO 14001
  • TIS 18001
  • ISO 9001

Phoenix Pulp and Paper Mill

  • ISO 14001
  • TIS18001
  • ISO 9001