Merchants List

Bangkok

ชื่อผู้แทนจำหน่าย หน้าร้าน โกดัง สินค้าที่ขาย
สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์
บริษัท ไทยเรืองทอง จำกัด ถนนทรงวาด 02-222-6157-8, 02-221-4750 ถนนสาธุประดิษฐ์ 12 02-6747423 OSP-PRO(NEW), BCT, BAC, MCT, OCT, WCP, GRP
บริษัท ง่วนเอี้ยวฮวด เทรดดิ้ง จำกัด ถนนเสือป่า 02-621-7910-3, 02-221-6642, 02-223-4331 ซอยสุขุมวิท 50 02-331-6102-3 OSP-PRO(NEW), BCT, BAC, MCT, WCP, GRP, AM/C, WF/C, CD/C, KRAFT/C
บริษัท บางกอกเปเปอร์บิซิเนส จำกัด ถนนสีลม 19 02-635-1160-4 ถนนสาธุประดิษฐ์ 49 02-682-0291-3 OSP-PRO(NEW), BCT, BAC, MCT, OCT, WCP, GRP, BCL, AM/C, WF/C, CD/C, PC/C, ENV 80g., MGW 46/56g., KFC 110g., GOP, GCP
บริษัท เล่าฮั่วเชียง จำกัด ถนนพระราม 3 02-294-0039, 02-294-1061-4 ถนนพระราม 3 02-294-0039 OSP-PRO(NEW), BCT, BAC, MCT, OCT, GRP
บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด ถนนเสือป่า 02-222-8136 คลองเตย 02-671-2287 OSP-PRO(NEW), BCT, BAC, MCT, OCT, WCP, BCL
บริษัท สหยงพัฒนกิจ จำกัด ถนนพลับพลาไชย 02-224-8970-5 ถนนสุขสวัสดิ์ 31 02-427-6401 OSP-PRO(NEW), BCT, BAC, MCT, GRP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มพาณิชย์ ถนนวรจักร 02-621-9955 ถนนวรจักร - OSP-PRO(NEW), BCT, BAC, MCT, OCT, WCP, BCL
บริษัท ลิ้มพัฒนา จำกัด ถนนศรีนครินทร์ 02-320-0752-5 ถนนศรีนครินทร์ - AM/C, WF/C, CD/C, ENV 80g., MGW 46/56/65g.,
บริษัท แอล.พี.นครธน จำกัด ถนนสิรินธร 02-886-500-7 ถนนสิรินธร - NCR, PPC, GRP, GOP, GCP
บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด วงเวียน 22 02-623-1130-5 ถนนพุทธบูชา 02-870-7517-9 OSP-PRO(NEW), BCT, BAC, WCP, AM/C, WF/C, CD/C, PC/C, NCR, MG
บริษัท สหพัฒนากระดาษ จำกัด สี่แยกเฉลิมกรุง 02-622-0262-3 บางใหญ่, ฝั่งธนบุรี - OSP-PRO(NEW), BCT, BAC, MCT
บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ซอยวัชรพล 02-994-2880-2 ซอยวัชรพล 02-994-2880-2 OSP-PRO(NEW), BCT, BAC, WCP, MCT
บริษัท แสงฟ้าศึกษาภัณฑ์ จำกัด ถนนสำราญราษฎร์ 02-226-3700 ซอยสุขุมวิท 101 - OSP-PRO(NEW), BCT, BAC, MCT, OCT, WCP, CPO, GRP
บางแค 02-801-3940
บริษัท มหพงษ์ค้ากระดาษ จำกัด วงเวียน 22 02-225-2212 เทพศิรินทร์ 02-621-6902-5 PPC-S, OSP-PRO(NEW), BCT, WF/C
02-222-7307 บางใหญ่ -
บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จำกัด เทเวศน์ 02-281-1181 วงแหวนพระราม 5 02-496-2071 PC/C
บริษัท เพรสซิเดนท์เปเปอร์คอนเวิร์ทติ้ง จำกัด ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 02-294-4545, 02-294-5014 บางพลี 02-318-3226 OSP-PRO(NEW), BCT, BAC

Outside Bangkok

ภาค ชื่อผู้แทนจำหน่าย โทรศัพท์
ภาคเหนือ ตอนบน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอ็ม.เปเปอร์ 053 – 418616
บริษัท อาร์ตแอนด์ปอนด์ จำกัด 053 – 410518
ภาคเหนือ ตอนล่าง บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด 02 – 6231130
บริษัท เจริญอักษรเทรดดิ้ง จำกัด 02 – 5420511
บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด 02 – 6834344-9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด 02 – 6231130
บริษัท เจริญอักษรเทรดดิ้ง จำกัด 02 – 5420511
บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด 02 – 6834344-9
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอ ซีเอ็นเตอร์ไพรส์ 02 – 2923286
บริษัท เปเปอร์สยามซิตี้ จำกัด 032 – 367199
บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด 043 – 328190
ภาคตะวันออก บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด 02 – 6231130
บริษัท เจริญอักษรเทรดดิ้ง จำกัด 02 – 5420511
บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด 02 – 6834344-9
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอ ซีเอ็นเตอร์ไพรส์ 02 – 2923286
ภาคตะวันตก บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด 02 – 6231130
บริษัท เจริญอักษรเทรดดิ้ง จำกัด 02 – 5420511
บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด 02 – 6834344-9
บริษัท เปเปอร์สยามซิตี้ จำกัด 032 – 367199
ภาคใต้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังกระดาษไทย 074 – 559137-8
บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด 02 – 6231130
บริษัท เจริญอักษรเทรดดิ้ง จำกัด 02 – 5420511
บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด 02 – 6834344-9

Foreign

Please contact our Export Department: +66 2 586 4733