การคำนวณน้ำหนักและความยาวม้วน

Calculation of the Weight & the Length – Manual
Basis weight gsm
Diameter inch
Width inch
Core (outer dimeter) 4 inch
Thickness micron
Result
Weight Kg
Weight Ton
Length Metre
Paper Plant Gram Thickness
BCT (PRO-NEW) TPC 85 69
TPC 105 85
TPC 120 95
TPC 130 102
TPC 160 125
MCT (PRO-NEW) TPC 85 75
TPC 105 91
TPC 120 105
TPC 130 111
TPC 160 145
TPC 85 82.5
TPC 105 102.5
TPC 120 117.5
Paper Plant Gram Thickness
OSP (PRO-NEW) TPC 60 78
TPC 70 90
TPC 80 99
TPC 100 125
TPC 120 145
PPPC 60 78
PPPC 70 90
PPPC 80 103
PPPC 100 122
WCP (PRO) TPC 150 190