กระดาษกลาซีน

High smooth surface for optimal silicone coating. High transparent, suitable for auto dispensing label system. High strength and caliper uniformity for better runability.

ประเภทสินค้า: ไม่เคลือบผิว

ลักษณะของวัตถุดิบ: ป่าปลูก 100%

น้ำหนักมาตรฐาน:58 แกรม

ขนาด (ม้วน): 600-1,700 มิลลิเมตร

ประเภทการใช้งาน

  • เคลือบซิลิโคนเพื่อนำไปผลิตเป็นกระดาษรองหลังสติกเกอร์

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ