กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของ SCG Packaging จึงได้ทุ่มเทและพัฒนากระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิมพ์ระบบออฟเซ็ตที่มีคุณภาพสูงทัดเทียมกับกระดาษที่ผลิตจากเยื่อใหม่มาโดยตลอด และในปัจจุบันกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิมพ์ระบบออฟเซ็ตของ SCG Packaging ก็ได้มีหลากหลายประเภท สามารถตอบสนองในทุกประเภทของการใช้งาน

• กระดาษกรีน พลัส

กระดาษกรีน พลัส นวัตกรรมกระดาษไม่เคลือบผิวเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานพิมพ์ออฟเซ็ตที่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการกระดาษคุณภาพสูงที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเยื่ออีโคไฟเบอร์ 50% มาเป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตกระดาษ (ลดการใช้เยื่อจากไม้ใหม่ลง 50% ในกระบวนการผลิต) กระดาษกรีน พลัส กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่รองรับงานพิมพ์ 4 สีและเทคนิคการพิมพ์ได้ดีเทียบเท่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อใหม่

ประเภทการใช้งาน: กระดาษจดหมาย สมุดบันทึก เนื้อในนิตยสาร/บทความ รายงานประจำปี ซองจดหมาย

• กระดาษกรีนออฟเซ็ต

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการกระดาษคุณภาพสูงที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเยื่ออีโคไฟเบอร์มาเป็นส่วนผสม ในการผลิตโดยไม่ใช้เยื่อจากไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว ทำให้ได้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพเทียบเท่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อใหม่

ประเภทการใช้งาน: กระดาษจดหมาย สมุดบันทึก เนื้อในนิตยสาร/บทความ รายงานประจำปี ซองจดหมาย

• กระดาษกรีนการ์ด

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการกระดาษคุณภาพสูงที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเยื่ออีโคไฟเบอร์มาเป็นส่วนผสม ในการผลิตโดยไม่ใช้เยื่อจากไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว ทำให้ได้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพเทียบเท่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อใหม่

ประเภทการใช้งาน: หน้าปก นามบัตร ปฏิทิน แผ่นพับ/ใบปลิว

• กระดาษกรีนแม็ท

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการกระดาษคุณภาพสูง ด้วยการนำเยื่ออีโคไฟเบอร์ มาเป็นส่วนผสม ในการผลิตกระดาษถึง 100% ช่วยลดการใช้ต้นไม้ แล้วยังได้กระดาษที่มีคุณภาพเทียบเท่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อใหม่ทั้งหมดอีกด้วย

ประเภทการใช้งาน: เนื้อในนิตยสาร/บทความ รายงานประจำปี

• กระดาษกรีนแม็ทการ์ด

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการกระดาษคุณภาพสูง ด้วยการนำเยื่ออีโคไฟเบอร์ มาเป็นส่วนผสม ในการผลิตกระดาษถึง 100% ช่วยลดการใช้ต้นไม้ แล้วยังได้กระดาษที่มีคุณภาพเทียบเท่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อใหม่ทั้งหมดอีกด้วย

ประเภทการใช้งาน: ปฏิทิน หน้าปก นามบัตร