กระดาษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ

ไทยเปเปอร์มีกระดาษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจครบวงจรซึ่งต้องมีการใช้ทุกวันผ่านทางปริ้นเตอร์ และสื่อต่างๆ

• กระดาษถ่ายเอกสาร

กระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพสูง โดดเด่นด้วยการเรียงตัวของเส้นใยกระดาษ มีความแกร่งสูง และความชื้นในกระดาษที่ต่ำ ทำให้เหมาะกับการใช้งานถ่ายเอกสารทุกเครื่อง

ประเภทการใช้งาน: งานถ่ายสำเนาเอกสาร และพิมพ์เครื่องเลเซอร์พริ้นท์

• กระดาษถ่ายเอกสารสี

เป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความแกร่ง ไม่โค้งงอ ไม่ติดกัน เหมาะสำหรับการถ่ายเอกสาร หรือการพิมพ์ด้วยระบบเลเซอร์ มีเฉดสีสวยงามให้เลือกหลากหลายเฉด

ประเภทการใช้งาน: ถ่ายเอกสาร จดหมาย/รายงานต่างๆ

• กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม

ผ่านการแปรรูปด้วยการพิมพ์ และเจาะรูหนามเตยเป็นฟอร์มต่อเนื่อง ใช้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบต่อเนื่อง จึงต้องทนต่อแรงดึง มีความแข็งแรงของผิวหน้าดีและปราศจากฝุ่น หรือขุยกระดาษ

ประเภทการใช้งาน: งานคอมพิวเตอร์ฟอร์ม และใบเสร็จรับเงิน

• กระดาษคาร์บอนเลส

กระดาษที่เคลือบผิวด้วยสารเคมี ทำให้สะดวกในการใช้งาน เพราะไม่ต้องใช้กระดาษ ONE TIME CARBON ในการอัดสำเนา

ประเภทการใช้งาน: ฟอร์มต่อเนื่องที่ต้องการหลายสำเนา

• กระดาษเลเซอร์โปร

กระดาษที่มีความเหมาะสมกับการพิมพ์ระบบเลเซอร์ เนื่องจากมีความสามารถในการทนต่อความร้อน ไม่โค้งงอง่ายเมื่อผ่านความร้อนในเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ประเภทการใช้งาน: เอกสารสำนักงานต่างๆ ใบแจ้งหนี้ จดหมาย แผ่นพับ/ใบปลิว

• กระดาษคอมพิวเตอร์กรีนฟอร์ม

พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการสนับสนุนให้องค์กรและธุรกิจเจริญเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำเยื่ออีโคไฟเบอร์ 30% มาเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษคอมพิวเตอร์แบบฟอร์มต่อเนื่องตามมาตรฐานฉลากเขียว โดยมีคุณภาพการใช้งานเทียบเท่ากับกระดาษที่ใช้เยื่อใหม่ทั้งหมด

ประเภทการใช้งาน: ฟอร์มต่อเนื่องแบบไม่มีการพิมพ์ ฟอร์มต่อเนื่องที่มีการพิมพ์

• กระดาษกรีนเลเซอร์

พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการสนับสนุนให้องค์กรและธุรกิจเจริญเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำเยื่ออีโคไฟเบอร์ 30% มาเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษสำหรับพิมพ์ระบบเลเซอร์สูง ทั้งยังมีคุณภาพการใช้งานเทียบเท่ากับกระดาษที่ใช้เยื่อใหม่ทั้งหมด

ประเภทการใช้งาน: จดหมาย แผ่นพับ ใบปลิว ซองจดหมาย ใบแจ้ง เอกสารต่างๆ