กระดาษคาร์บอนเลส

กระดาษที่เคลือบผิวด้วยสารเคมี แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ CB (ชั้นบน) CFB (ชั้นกลาง) และ CF (ชั้นล่าง) โดยสารที่เคลือบด้านล่างของชั้น CB และ CFB คือ แคปซูล ภายในแคปซูลบรรจุสีย้อมไร้สี เมื่อได้รับแรงกดแคปซูลจะแตกออกเพื่อให้สีย้อมไร้สีออกมาทำปฏิกิริยากับสารสร้างสี ซึ่งเคลือบอยู่ด้านบนของชั้น CFB และ CF เกิดเป็นสีขึ้น มาจากสมบัติที่มีการเคลือบสารเคมีในตัว ทำให้สะดวกในการใช้งาน เพราะไม่ต้องใช้กระดาษ ONE TIME CARBON ในการอัดสำเนา

ประเภทสินค้า: กระดาษที่มีส่วนผสมของคาร์บอน
ลักษณะของวัตถุดิบ: ป่าปลูก 100%
น้ำหนักมาตรฐาน: CB:54, CFB:50, CF:55 แกรม
ขนาด (แผ่น): 24×35, 31×43 นิ้ว

ประเภทการใช้งาน

  • ฟอร์มต่อเนื่องที่ต้องการหลายสำเนา

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ