กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม

กระดาษที่มีความแข็งแรงของผิวหน้าสูงและปราศจากฝุ่นหรือขุยกระดาษ เหมาะสำหรับนำไปแปรรูปด้วยการพิมพ์ และเจาะรูหนามเตยเพื่อผลิตเป็นฟอร์มต่อเนื่องที่ใช้สำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบต่อเนื่อง รองรับการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท 4 สี

ประเภทสินค้า: ไม่เคลือบผิว
ลักษณะของวัตถุดิบ: ป่าปลูก 100%
น้ำหนักมาตรฐาน: 50, 60 แกรม
ขนาด (แผ่น): 24×35, 31×43 นิ้ว

ประเภทการใช้งาน

  • ใบแจ้งหนี้
  • แบบฟอร์มต่อเนื่อง

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ