กระดาษคอมพิวเตอร์กรีนฟอร์ม เป็นกระดาษนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานแบบฟอร์มต่อเนื่องคุณภาพสูงที่ทาง เอสซีจี แพคเกจจิ้ง พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการสนับสนุนให้องค์กรและธุรกิจเจริญเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำเยื่ออีโคไฟเบอร์ 40% มาเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษคอมพิวเตอร์แบบฟอร์มต่อเนื่องตามมาตรฐานฉลากเขียว โดยมีคุณภาพการใช้งานเทียบเท่ากับกระดาษที่ใช้เยื่อใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการนำเยื่อจากเศษกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วนอกโรงงานมาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ตามแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมกับช่วยชะลอการใช้เยื่อจากไม้ใหม่ลงร้อยละ 40 เพราะการเติบโตของธุรกิจส่งผลให้เกิดปริมาณการใช้กระดาษในการดำเนินธุรกรรมทางการค้ามากขึ้น กระดาษคอมพิวเตอร์กรีนฟอร์มจึงเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่กับสังคมที่ยั่งยืน

ประเภทสินค้า: ไม่เคลือบผิว
ลักษณะของวัตถุดิบ: อีโคไฟเบอร์ 40%, ป่าปลูก 60%
น้ำหนักมาตรฐาน: 50, 60 แกรม
ขนาด (แผ่น): 9, 15, 18 นิ้ว

ประเภทการใช้งาน

  • ฟอร์มต่อเนื่องแบบไม่มีการพิมพ์
  • ฟอร์มต่อเนื่องที่มีการพิมพ์

หนังสือรับรอง

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ