กระดาษเลเซอร์โปร

กระดาษที่มีความเหมาะสมกับการพิมพ์ระบบเลเซอร์ เนื่องจากมีความสามารถในการทนต่อความร้อน ไม่โค้งงอง่ายเมื่อผ่านความร้อนในเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ประเภทสินค้า: ไม่เคลือบผิว
ลักษณะของวัตถุดิบ: ป่าปลูก 100%
น้ำหนักมาตรฐาน: 80, 100 แกรม
ขนาด (แผ่น): 24×35, 31×43 นิ้ว

ประเภทการใช้งาน

  • เอกสารสำนักงานต่างๆ
  • ใบแจ้งหนี้
  • จดหมาย
  • แผ่นพับ/ใบปลิว

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ