กระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ถ้วย

Cup Stock Paper เป็นกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีการเคลือบผิวด้วย Polyethylene (PE) ชนิดที่เป็น Food grade ทั้งแบบ 1 ด้าน และ 2 ด้าน ตามลักษณะการใช้งานแบบร้อน และ แบบเย็น

การใช้งาน : บรรจุอาหาร เครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น บะหมี่และโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ใส่อาหาร fast food ต่างๆ

กระบวนการผลิต Cup Stock Paper ผ่านการควบคุมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ผลิต รวมถึงกระบวนการผลิตที่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับใช้บรรจุอาหารในระดับสากล เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารและเครื่องดื่มโดยตรง ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยได้

1.       ใช้เยื่อ virgin 100%

2.       ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

3.       ผ่านการทดสอบสารเคมีหรือโลหะหนักที่เป็นอันตรายตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหารสากล

4.       กระบวนการผลิตผ่านการรับรองตามมาตรฐานสุขลักษณะในการผลิตที่ดี (GMP)

Cup Stock Paper ผลิตโดยเครื่องผลิตกระดาษที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP Fibre-Base เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยนับเป็นรายแรกของประเทศไทย และผ่านการเคลือบผิวที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม ความสะอาดตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหาร

แกรม มาตรฐานที่ผลิต 190, 210, 230 และ 240 แกรม

เคลือบ PE 1 ด้าน   ที่ 18 แกรม

เคลือบ PE 2 ด้าน   ที่ 12 แกรม (ด้านนอก) + 15 แกรม (ด้านใน)

ที่ 12 แกรม (ด้านนอก) + 18 แกรม (ด้านใน)

*หรือเคลือบ PE ตามความหนาที่ต้องการ

มาตรฐานการผลิต

GMP Fibre-Base for Laminated Paper for Food ภายในโรงงานบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

มาตรฐานคุณภาพกระดาษ

องค์ประกอบของกระดาษ Cup stock ของ Thai Paper สอดคล้องกับมาตราฐานบรรจุภัณฑ์อาหาร

European Regulation EC No 1935/2004

No.295 Ministry of Public Health Declaration

European Regulation EC No 10/2011

EU Directive Resolution AP 2002

FDA Regulation, 21 CFR , part 176.170, April 1, 2007 USA