กระดาษคราฟท์ขาว MGM

กระดาษที่มีความเรียบและมันวาวเพียงด้านเดียว เหมาะสมกับการพิมพ์ด้วยระบบเฟลกโซหรือกราเวียร์ และนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน หรือใช้หีบห่อวัสดุต่างๆ ควรนำกระดาษไป Laminate กับวัสดุอื่นๆ เช่น PE, PET, OPP, MPET, Aluminum Foil ก่อนทุกครั้ง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการหีบห่อและปกป้องสินค้า

ประเภทสินค้า: ไม่เคลือบผิว
ลักษณะของวัตถุดิบ: ป่าปลูก 100%
น้ำหนักมาตรฐาน: 35, 36, 40, 46, 56, 65, 70 แกรม
ขนาด (แผ่น): 24×35, 31×43 นิ้ว

ประเภทการใช้งาน

  • บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน
  • คั่นสิ่งของในงานอุตสาหกรรม