กระดาษอาร์ตมันหน้าเดียว-Pro Max

กระดาษอาร์ตมันหน้าเดียวที่มีความมันวาวหนึ่งด้านสำหรับการพิมพ์หนึ่งหน้า และมีอีกผิวกระดาษอีกหนึ่งด้านที่ไม่มีการเคลือบผิวเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนำด้านดังกล่าวไปเคลือบกาวติดกับวัสดุต่างๆ มีเฉดสีขาว bluish ความทึบแสงสูงและแกร่ง ทำให้ภาพพิมพ์ทะลุหลังน้อย

ประเภทสินค้า: เคลือบผิวหน้าเดียว

น้ำหนักมาตรฐาน: 80, 90, 100 แกรม

ประเภทการใช้งาน

  • ฉลาก
  • กระดาษห่อของขวัญ
  • สติกเกอร์

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ