กระดาษอาร์ตมันหน้าเดียว

กระดาษอาร์ตมันหน้าเดียวที่มีความมันวาวหนึ่งด้านสำหรับการพิมพ์หนึ่งหน้า และมีอีกผิวกระดาษอีกหนึ่งด้านที่ไม่มีการเคลือบผิวเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนำด้านดังกล่าวไปเคลือบกาวติดกับวัสดุต่างๆ

ประเภทสินค้า: เคลือบผิวหน้าเดียว

ลักษณะของวัตถุดิบ: ป่าปลูก 100%

น้ำหนักมาตรฐาน: 75, 80, 85, 90, 105 แกรม

ขนาด (แผ่น): 24×35, 31×43 นิ้ว

ประเภทการใช้งาน

  • ฉลาก
  • กระดาษห่อของขวัญ
  • สติกเกอร์

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ