กระดาษอาร์ตมันสองหน้า-Utrillo

กระดาษอาร์ตมันชนิดม้วนสำหรับการพิมพ์ HSWO เหมาะสำหรับงานพิมพ์ catalog หรือ นิตยสารที่เน้นด้านความเบาของสิ่งพิมพ์เป็นพิเศษ กระดาษ Utrillo มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ A2 Coated และ A3 Coated

ประเภทสินค้า: เคลือบผิว

น้ำหนักมาตรฐาน:        A2 Coated : 73.3, 79.1, 84.9 แกรม
น้ำหนักมาตรฐาน:        A3 Coated : 58.0, 60.2, 64, 69.9, 75.6, 80 แกรม

ประเภทการใช้งาน

  • นิตยสาร
  • ปฏิทิน
  • แผ่นพับ/ใบปลิว
  • โปสเตอร์
  • คู่มือ
  • หนังสือ

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ