กระดาษกรีน พลัส

นวัตกรรมกระดาษไม่เคลือบผิวเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานพิมพ์ออฟเซ็ตที่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการกระดาษคุณภาพสูงที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเยื่ออีโคไฟเบอร์ 50% มาเป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตกระดาษ (ลดการใช้เยื่อจากไม้ใหม่ลง 50% ในกระบวนการผลิต) จนได้เป็นกระดาษกรีน พลัส กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่รองรับงานพิมพ์ 4 สีและเทคนิคการพิมพ์ต่างๆ ได้ดีเทียบเท่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อใหม่ 100% รวมทั้งยังมีราคาย่อมเยาเท่ากับกระดาษ Offset Pro New อีกด้วย เพื่อให้ทุกคนที่ใส่ในในการดูแลสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้งานได้อย่างง่ายๆ ไม่กระทบกับต้นทุนการผลิต

ประเภทสินค้า: ไม่เคลือบผิว

ลักษณะของวัตถุดิบ: อีโคไฟเบอร์ 50%

น้ำหนักมาตรฐาน: 60, 70, 80, 100 แกรม

ขนาด (แผ่น): 24×35, 31×43 นิ้ว

ประเภทการใช้งาน

  • กระดาษจดหมาย
  • แผ่นพับ / ใบปลิว
  • ไดอารี่ / สมุดบันทึก
  • แค็ตตาล็อค / คู่มือการใ้ชงานต่างๆ
  • เนื้อในนิตยสาร/บทความ
  • รายงานประจำปี

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ