กระดาษการ์ดสีขาวแบบไม่เคลือบผิวที่มีความแข็งแรงของผิวหน้าและความแกร่งสูง รองรับระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี และสามารถนำไปใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หีบห่อได้ นอกจากนี้ยังสามารถปั๊มดุนนูนให้เกิดรูปรอยต่างๆ ได้ โดยที่กระดาษไม่ขาดง่าย

ประเภทสินค้า: ไม่เคลือบผิว

ลักษณะของวัตถุดิบ: ป่าปลูก 100%

น้ำหนักมาตรฐาน: 120, 150, 170, 180, 210, 240 แกรม

ขนาด (แผ่น): 25×36, 31×43 นิ้ว

ประเภทการใช้งาน

  • บัตรอวยพร
  • บัตรตอกเวลา
  • หน้าปก
  • ถุงใส่สินค้า
  • แฟ้ม/โปสเตอร์
  • นามบัตร

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

หนังสือรับรอง

*สามารถสั่งผลิตได้