Logo Green Offset

 

 

DSC_4585 copy copy

กระดาษกรีนออฟเซ็ต นวัตกรรมกระดาษไม่เคลือบผิวเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานพิมพ์ ออฟเซ็ตที่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการกระดาษคุณภาพสูงที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเยื่ออีโคไฟเบอร์มาเป็นส่วนผสม ในการผลิตโดยไม่ใช้เยื่อจากไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว ทำให้ได้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพเทียบเท่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อใหม่

ประเภทสินค้า: ไม่เคลือบผิว

ลักษณะของวัตถุดิบ: อีโคไฟเบอร์ 100%

น้ำหนักมาตรฐาน: 80, 100, 120 แกรม

ขนาด (แผ่น): 24×35, 31×43 นิ้ว

ประเภทการใช้งาน

  • กระดาษจดหมาย
  • สมุดบันทึก
  • เนื้อในนิตยสาร/บทความ
  • รายงานประจำปี
  • ซองจดหมาย

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ