กระดาษไม่เคลือบผิวคุณภาพสูงสำหรับงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเนื้อกระดาษที่ขาวพิเศษ มีความทึบแสงสูง ผิวหน้าเรียบเหมาะสม ทำให้สามารถรับหมึกได้เข้มสม่ำเสมอ งานพิมพ์ที่ได้ออกมามีคุณภาพสูงสุด ภาพพิมพ์คมชัด ความเปรียบต่างดี สีไม่ด่าง

ประเภทสินค้า: Uncoated

ลักษณะของวัตถุดิบ: ป่าปลูก 100%

น้ำหนักมาตรฐาน: 60, 70, 80, 100 แกรม

ขนาด (แผ่น): 24×35, 31×43 นิ้ว

ประเภทการใช้งาน

  • เนื้อในสมุด/หนังสือ
  • หนังสือพิมพ์
  • สื่อส่งเสริมการขายต่างๆ
  • นิตยสาร
  • แผ่นพับ
  • ใบปลิว

เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ

หนังสือรับรอง

*สามารถสั่งผลิตได้