เยื่อ “อีโคไฟเบอร์”

อีโคไฟเบอร์ คือ เยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยนำเศษวัสดุ หรือวัสดุซึ่งผ่านการใช้งานแล้วจากนอกโรงงาน มาคัดสรร จัดการ และควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม