First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
WEB ORDERING & DELIVER TRADING
First slide
E-PAYMENT
First slide
BILL ONLINE & DP ONLINE
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ดูทั้งหมด

25 Jan

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด จัดบูธแสดงสินค้าในงาน LABELEXPO SOUTHEAST ASIA 2023 ตั้งแต่วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 256

10 Oct

ลูกค้ากระดาษถ่ายเอกสารไอเดียทั่วประเทศส่งมอบถุงยาที่มาจากเปลือกห่อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

22 Sep

กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียสนับสนุนการจัดงาน “2022 IYF World Camp โครงการค่ายภาษา และพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ”

24 May

SCGP จับมือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เปลี่ยนกระดาษเหลือใช้เป็นกระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน


ราคารับซื้อกระดาษขาว - ดำอัดก้อน น้ำหนักมากกว่า 500 กก. = 11.6 บาท/กก.

หมายเหตุ :
  1. น้ำหนักอัดต่อก้อน 500 กก.ขึ้นไป
  2. คุณภาพตามเงื่อนไขที่ตกลงในแต่ละจุดรับซื้อ
  3. รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดรับซื้อ

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เอสซีจีพี (บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใช้บังคับ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อ [email protected]