First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
WEB ORDERING & DELIVER TRADING
First slide
E-PAYMENT
First slide
BILL ONLINE & DP ONLINE
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ดูทั้งหมด

19 Apr

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ และบมจ.สยามแม็คโคร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ Say Hi to Bio Say No to Foam ณ แม็คโคร สาขาถลาง จ.ภูเก็ต

10 Apr

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมกับ องค์การตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ SME Bank รณรงค์ในโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี

01 Apr

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเสด็จทอดพระเนตรบูธกระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด

25 Mar

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มในเอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ ใช้หลอดกระดาษเฟสท์ทดแทนหลอดพลาสติก