First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
WEB ORDERING & DELIVER TRADING
First slide
E-PAYMENT
First slide
BILL ONLINE & DP ONLINE
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ดูทั้งหมด

26 Nov

กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย เดินหน้าโครงการ Idea I Do พับเพื่อโลก มอบถุงใส่ยาจากกระดาษให้กับโรงราชวิถี

05 Oct

กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย จับรางวัลผู้โชคดีส่งรหัสลุ้นทองคำ และรางวัลพิเศษครั้งที่ 7-9 จากไอเดียดี๊ดี มีโชคทุกรีม ปี 4 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม

23 Dec

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ในSCGP ร่วมมือกับชมรม ASQ- ALQ Thailand ในการนำบรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก พร้อมยกระดับการบริหารจัดการภายใต้แนวทางการจัดการพื้นที่ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

02 Dec

เฟสท์ ใน SCGP จับมือ Grab มอบส่วนลดให้ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น เพียงสั่งอาหารจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ Fest x Grab เพื่อสนับสนุนร้านอาหารที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ราคารับซื้อกระดาษขาว - ดำอัดก้อน น้ำหนักมากกว่า 500 กก. = 9.50 บาท/กก.

หมายเหตุ :
  1. น้ำหนักอัดต่อก้อน 500 กก.ขึ้นไป
  2. คุณภาพตามเงื่อนไขที่ตกลงในแต่ละจุดรับซื้อ
  3. รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดรับซื้อ