First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
WEB ORDERING & DELIVER TRADING
First slide
E-PAYMENT
First slide
BILL ONLINE & DP ONLINE
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ดูทั้งหมด

11 Feb

กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย จับรางวัลผู้โชคดี จากกิจกรรม ไอเดียดี๊ดี มีโชคทุกรีม ปี 3 รอบที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563

18 Jan

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ จัดงานมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีจากแคมเปญ เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ ปี 2 ณ เฟสท์ ช็อป เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ

06 Sep

กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย จับรหัสผู้โชคดีจากกิจกรรม ไอเดียดี๊ดี มีโชคทุกรีม ประจำเดือนกันยายน 2562


ราคารับซื้อกระดาษขาว - ดำอัดก้อน น้ำหนักมากกว่า 500 กก. = 5 บาท/กก.

หมายเหตุ :
  1. น้ำหนักอัดต่อก้อน 500 กก.ขึ้นไป
  2. คุณภาพตามเงื่อนไขที่ตกลงในแต่ละจุดรับซื้อ
  3. รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดรับซื้อ