ติดต่อเรา

 

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 0 2586 1000

 

โรงงานบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

19 ถนนแสงชูโต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 0 3233 9800

 

โรงงานสมุทรสาคร

12/14 หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0 3233 9800

 

โรงงานขอนแก่น

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

99 หมู่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

โทรศัพท์ : 0 4343 3104