กระดาษถ่ายเอกสาร Supreme จัดงาน Supreme Writing the Future of Cambodia ครั้งที่ 4

23 ส.ค. 2561

กระดาษถ่ายเอกสาร Supreme ร่วมกับ I-TIC (Cambodia) Co.,Ltd และ World Vision International Cambodia ภายใต้การแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา กัมพูชาและสถานเอกอัครราชทูตไทย จัดงานแข่งขัน Supreme Writing the Future of Cambodia ครั้งที่ 4 เปิดโอกาสให้เยาวชนกัมพูชาอายุ 17 – 24 ปี ส่งผลงานเขียนเข้าประกวดในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 11,000,000 เรียลกัมพูชา สำหรับการแข่งขันในปีนี้ นอกจากการส่งบทความแล้ว ผู้เข้าประกวดยังต้องสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการตัดสินด้วย นับเป็นกติกาใหม่ที่เพิ่มความท้าทายให้กับเยาวชนผู้เข้าประกวดมากขึ้น โดยมีเยาวชนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 200 คนจาก 120 สถาบันการศึกษา
 ภาพประกอบ