บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มอบโปรโมชั่นตอบแทนลูกค้า

31 ต.ค. 2561

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อตอบแทนลูกค้าที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ จับรางวัลกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว จำนวน 10 รางวัลทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561  โดยได้มอบรางวัลให้แก่ลูกค้าผู้โชคดีในเดือนกันยายนแล้ว จำนวน 10 รางวัล ภาพประกอบ