กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย พาลูกค้าผู้โชคดีจากกิจกรรมไอเดียดี๊ดี มีโชคทุกรีม ร่วมทริป ณ ประเทศไต้หวัน

06 ก.พ. 2562

เมื่อวันที่ 10 – 13 มกราคม 2562กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย ได้นำตัวแทนจำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย และลูกค้าร้านเครื่องเขียนผู้โชคดี จากกิจกรรมไอเดียดี๊ดี มีโชคทุกรีม รวม 40 ท่าน บินลัดฟ้าร่วมทริป Idea Exclusive Trip Sun Moon Lake – Alisan ประเทศไต้หวัน เที่ยวชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา และขึ้นรถไฟผ่านเส้นทางขึ้นเขาที่สวยงามติดอันดับโลก ไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ เทือกเขาอาลีซาน โดยมีคุณบุณฑริกา เตชะเสน ผู้จัดการส่วนขายกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย, คุณฟูเกียรติ พาณิชย์พิศาล ผู้จัดการแผนกขายกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย (กรุงเทพฯและปริมณฑล) และคุณนิติ ศรีวงษ์ ผู้จัดการแผนกขายกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมให้การดูแลลูกค้าตลอดการเดินทาง สำหรับกิจกรรมไอเดียดี๊ดี มีโชคทุกรีม จัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าร้านเครื่องเขียน โดยให้สะสมยอดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย จำนวน 200 รีม รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2561 และมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในเดือนพฤศจิกายน 2561
 ภาพประกอบ