บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมลงนาม MOU สานพลังประชารัฐ

06 ก.พ. 2562

เมื่อวันที่ 10มกราคมที่ผ่านมา  บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เข้าร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ โครงการ digital Tourism Platform ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มประชารัฐ และภาคเอกชน  จัดโดยสภาอุตสาหกรรม คณะทำงาน D3 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ได้ร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์อาหารภายในงาน และแนะนำบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มตัวแทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนาม
 ภาพประกอบ