บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมลงนาม MOU ณ สำนักงานเขตสาทร

06 มี.ค. 2562

เมื่อวันที่ 22 กพ. ที่ผ่านมา  บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ โดยพี่บอย กิตชัย  ผู้จัดการส่วน Food Packaging Business ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “No Plastic Bags and Foam Boxes Allowed” ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตสาทร นำโดยคุณชุลีพร  วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร, สถานประกอบการด้านอาหาร, สถานศึกษาในพื้นที่, หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ กว่า 100 ราย เพื่อขับเคลื่อนโครงการสาทรรักษ์โลก ลด ละ เลิก ใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ภายใต้วัตถุประสงค์การสร้างความตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ส่งเสริมการสร้างวินัยเรื่องการคัดแยกขยะ และขับเคลื่อนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ภาพประกอบ