เฟสท์ ร่วมงานประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารครั้งที่ 1/2562

21 มี.ค. 2562

วันที่ 20 มีค. ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมออกบูธเพื่อแนะนำสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้านอาหาร  ภายในงานมีการจัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหารให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 400 คน
 ภาพประกอบ