สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17" พระราชทานโล่รางวัลให้ผู้สนับสนุนการจัดงาน และทรงเยี่ยมชมบูธกระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด

01 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยพระราชทานโล่รางวัล ให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน  โดยมีคุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ผู้ผลิตกระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดังกล่าว

ในเวลาต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายังบูธกระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด โดยมีคุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด และคุณวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เฝ้าฯรับเสด็จ

โดยงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 7 เมษายน โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเกิดการรักการอ่าน และเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน และออกบูธพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักอ่านที่ซื้อหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด
 ภาพประกอบ