บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ และบมจ.สยามแม็คโคร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ Say Hi to Bio Say No to Foam

19 เม.ย. 2562

19 เมย. 62 - บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ นำโดยคุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี(ที่1 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการนำร่อง “Say Hi to Bio Say No to Foam” กับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ร่วมกันให้ความรู้และสร้างความความตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มีความมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้งาน ทั้งของผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และ มีนโยบายในการขยายความร่วมมือภายใต้แนวคิด Circular Economy ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 ภาพประกอบ