บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมงานโครงการบางแสนปลอดโฟม

27 ก.พ. 2563

26 กพ. 2563  บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เข้าร่วมงานในโครงการบางแสนปลอดโฟม ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี โดยมีโอกาสได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความเหมาะสมกับประเภทอาหาร รวมถึงได้จัดบูธแนะนำบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์และแจกตัวอย่าง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกว่า 50 รายได้ทดลองใช้งาน

 ภาพประกอบ