บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมงานโครงการลดพลาสติก ปลอดโฟม คนปลอดโรค สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

04 มี.ค. 2563

เมื่อวันที่ 3 มีค.2563  บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เข้าร่วมงานในโครงการลดพลาสติก ปลอดโฟม คนปลอดโรค สิ่งแวดล้อมปลอดภัย จัดขึ้นโดยสำนักสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร  ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายหัวข้อ ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ  โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มีโอกาสขึ้นบรรยายให้ความรู้ และแนะนำบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ในฐานะบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภค  พร้อมกันนี้ยังมีโอกาสในการจัดแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นสินค้าจริงและรับสินค้าตัวอย่างเพื่อทดลองใช้งานอีกด้วย
 ภาพประกอบ