เฟสท์ ร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์อาหารให้กับโครงการข้าวกล่อง CHEFHUG แบ่งปันชุมชนสู้ภัยโควิด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ก้าวผ่านสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ไปด้วยกัน โดยโครงการข้าวกล่อ

01 พ.ค. 2563

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ให้กับโครงการข้าวกล่อง CHEFHUG แบ่งปันชุมชนสู้ภัยโควิด  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ก้าวผ่านสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19ไปด้วยกัน  โดยโครงการข้าวกล่อง CHEFHUG เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของสมาคมเชฟโลก สมาคมเชฟประเทศไทย และ Thailand Culinary Academy จัดขึ้นเพื่อร่วมแบ่งปัน บรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อย ที่อาศัยในชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยเชฟและกุ๊กมืออาชีพ จะมีการปรุงอาหารด้วยความพิถีพิถัน ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัยในการประกอบอาหาร บรรจุในกล่องข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผ่านกลุ่มแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไปยัง 50 ชุมชนในกรุงเทพมหานครตลอดโครงการ โดยมีเป้าหมายแจกข้าวกล่องเชฟฮัก จำนวน 40,000 กล่อง ภายใน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-20 พ.ค.