เฟสท์ ใน SCGP และชมรม ASQ - ALQ Thailand ร่วมยกระดับมาตรฐานสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

23 ธ.ค. 2563

23 ธันวาคม 2563:บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ในSCGP ร่วมมือกับชมรม ASQ- ALQ Thailand ในการนำบรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก พร้อมยกระดับการบริหารจัดการภายใต้แนวทางการจัดการพื้นที่ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข นางวิมล  จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด และผู้อำนวยการแบรนด์  บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ใน SCGPกล่าวว่า “บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมนำเสนอบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์  เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานภายในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมในสังกัดชมรม ASQ- ALQThailand ซึ่งมีสมาชิกเป็นโรงแรมชั้นนำมากกว่า 120 แห่งทั่วประเทศ โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ช่วยลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จึงช่วยลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้  นอกจากนี้ เฟสท์ ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานกระบวนการผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล  จึงมั่นใจได้ว่า บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ทุกชิ้นมีมาตรฐานในด้านความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจากสารเคมีอันตราย สัมผัสกับอาหารได้โดยตรง “ผู้ประกอบการโรงแรมในสังกัดชมรม ASQ- ALQ Thailandดูแลผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย และเข้าพักในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก  ด้วยการให้บริการอาหาร 3 มื้อ ตลอดระยะเวลา 14 วัน  เฟสท์จึงนำเสนอบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความหลากหลายทั้งขนาด รูปทรง ความจุ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในทุกเมนูอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการอาหารภายใน ASQ และ ALQมากที่สุด  โดยเฟสท์นำเสนอสินค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ “บรรจุภัณฑ์เฟสท์ ช้อยส์ ผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร เหมาะกับกลุ่มอาหารไทยที่มีส่วนประกอบของน้ำและน้ำมัน “บรรจุภัณฑ์เฟสท์ ไบโอ ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ สามารถเข้าไมโครเวฟและเตาอบได้ ย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน “บรรจุภัณฑ์เฟสท์ ชิลล์ มีความแข็งแรง สามารถแช่เย็นได้ 5 วัน และนำเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นร้อนได้  เมื่อใช้งานเสร็จสามารถลอกฟิล์มพลาสติกออก และตัวบรรจุภัณฑ์ซึ่งขึ้นรูปจากเยื่อธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน “นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอหลอดกระดาษเฟสท์ ซึ่งมีความแข็งแรง ปราศจากสารเคลือบ และยังย่อยสลายได้ภายใน 90วัน  เป็นอีกทางเลือกเพื่อร่วมลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ “เฟสท์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสมาชิกชมรม ASQ- ALQ Thailand เพื่อแสดงถึงความใส่ใจในการให้บริการอย่างรอบด้าน และนับเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อให้เกิดการต่อยอดการให้บริการแบบ New Normal ของโรงแรมในอนาคต ซึ่งจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย จนถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เพื่อการยกระดับธุรกิจและสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”