กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียส่งมอบถุงใส่ยา จากโครงการ Idea I Do พับเพื่อโลก ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

26 พ.ย. 2564

26 พฤศจิกายน 2564 - บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย นำโดยคุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์  Chief Operationg Officer Fibrous Business และคุณวิมล จันทร์เทียร Director-Marketing Division  ได้เข้าพบนายชยรัชช์ อุ่นเอกลาภ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี  เพื่อส่งมอบถุงกระดาษจากโครงการ “Idea I Do พับเพื่อโลก ปี2” จำนวน 2,000 ถุง ให้ทางโรงพยาบาลได้นำไปใช้ใส่ยาให้กับผู้ป่วย ถุงกระดาษดังกล่าวเกิดจากการนำเปลือกห่อเอกสารไอเดียที่ใช้แล้วมาพับขึ้นรูป  โดยลูกค้ากระดาษถ่ายเอกสารไอเดียเป็นผู้พับและส่งกลับมาเข้าร่วมโครงการ  เป็นการตอบรับกระแสการลดปริมาณขยะ และนำวัสดุเหลือใช้กลับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy     กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย มีการส่งมอบถุงกระดาษให้กับโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนี้ยังได้ทำการส่งมอบถุงกระดาษไปแล้ว รวมจำนวน 7,000 ถุง ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง และโรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง ซึ่งกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย  ยังดำเนินโครงการและเปิดรับถุงกระดาษอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564