กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียส่งมอบถุงใส่ยา จากโครงการ Idea I Do พับเพื่อโลก ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

10 ต.ค. 2565

10 ตุลาคม 2565 - บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย นำโดยคุณฟูเกียรติ พาณิชย์พิศาล ผู้จัดการส่วนขายกระดาษถ่ายเอกสาร  ส่งมอบถุงกระดาษจากโครงการ “Idea I Do พับเพื่อโลก ปี3” จำนวน 10,000 ถุง ให้ทางโรงพยาบาลทั่วประเทศได้นำไปใช้ใส่ยาให้กับผู้ป่วย ถุงกระดาษดังกล่าวเกิดจากการนำเปลือกห่อเอกสารไอเดียที่ใช้แล้วมาพับขึ้นรูป  โดยลูกค้ากระดาษถ่ายเอกสารไอเดียเป็นผู้พับและส่งกลับมาเข้าร่วมโครงการ  เป็นการตอบรับกระแสการลดปริมาณขยะ และนำวัสดุเหลือใช้กลับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy     กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย มีการส่งมอบถุงกระดาษให้กับโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนี้ยังได้ทำการส่งมอบถุงกระดาษไปแล้ว รวมจำนวน 20,000 ถุง ให้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศ โดยกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย  ยังดำเนินโครงการและเปิดรับถุงกระดาษอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565